Vedbæk Grundejer- og Beboerforening   Vedbæk Grundejer- og Beboerforening
Vedbæk Strandvej 333
2950 Vedbæk
Forsiden Bestyrelsen Generalforsamling Vedtægter Regnskab Nyheder Medlemskab Links Kontakt Administration

Velkommen til Vedbæk Grundejer- og Beboerforenings hjemmeside.

Formålet med vor hjemmeside er at holde beboere i Vedbæk by, og dermed vore medlemmer og kommende medlemmer orienteret om foreningens virke, hvad der sker hos os i Vedbæk samt bl.a. give ejendomsmæglerne ájourførte oplysninger før en ejendom handles ...Generalforsamlingen mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00 på Vedbæk Skole, fløj D

Kære medlemmer af Vedbæk Grundejer- og Beboerforening

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen.

Aftenens program vil byde på:

Indledende oplæg om "Hvordan de kommende beholdere til affaldssortering kan integreres i havens design" af Nina Ewald, som har mange års erfaring med haveindretning, og er forfatter til flere havebøger og artikler

Ordinær generalforsamling

Møde med Borgmester Jens Ive og andre politikerne og repræsentanter fra kommunen

Lidt at spise og drikke

Rig mulighed for at netværke med politikerne, bestyrelsen, naboer og andre medlemmer af Vedbæk grundejer og beboer forening.

1. Dagsorden Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Spørgsmål til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen
4. Fremlæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse og fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse; Efter tur afgår Hans Jeremiassen og
Bente Wille Lentz, begge er villige til genvalg
6. Valg af to revisorer
7. Indkomne forslag, jf. vedtægterne § 77.
8. Eventuelt

Ad. 3: Fra Kommunalbestyrelsen og forvaltningen deltager:
Borgmester, Jens Ive
Viceborgmester, Erik Mollerup
Næstformand for Miljø og Teknik-udvalget, Søren Hyldgaard
Direktør, Iben Koch, Rudersdal Kommune

Efter pkt. 3 vil der være sandwich og drikkevare

Vel mødt! - Og husk at tage dine naboer med - Jo flere der deltager aktivt i at gøre Vedbæk til et endnu bedre og smukkere sted at jo større er chancerne for at det lykkedes.

Alle både grundejere og beboere er velkomne til mødet og i foreningen, hvilket gør os til en anselig gruppe, hvis de fleste er med.

Tilmelding på mail til: vedbaek2950@gmail.com

Det er også ved at være tid til at betale for det årlige medlemskab, som er 125 kr. per husstand.

Kontingentet betales ved overførsel til:

Danske Bank: Reg.nr. 1551 Kontonr.: 3190749 eller

MobilPay til mobilnr.: 52900

Husk at angive jeres efternavn og adresse.

Generalforsamlingen er et forum, hvor der er mulighed for at ytre meninger overfor embedsmænd og politikkerne, ligesom I kan møde andre Vedbækkere og bestyrelsen - altså en god base for udveksling af meninger, og bekymringer og til komme med forslag til forandringer og forbedringer i vores skønne Vedbæk.
Spred gerne jeres kendskab til foreningen til naboer og andre i byen. Jo, flere medlemmer vi er, jo større stemme har vi og dermed større mulighed er det for at få de forhold i Vedbæk, vi ønsker os.

I er også altid velkommen til at kotakte medlemmer af bestyrelsen.

De bedste hilsner fra

Bestyrelsens for Vedbæk Grundejer- og Beboerforening


Se ny privatlivspolitik under vedtægter


  Generalforsamling_marts_2019.pdf


  © MJL Design 2011  |  Design  |  WebMaster  |  Kontakt